Polityka prywatności

1. Powierzone przez Użytkowników Dane, obejmujące w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, informacje dotyczące zamówienia, będą przetwarzane w celu realizacji zamówień. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zamówienia przez Sklep. Nie sprzedajemy danych osobowych innym podmiotom. W celu wysłania przesyłki, dane adresowe i numer telefonu zostaną przekazane firmie kurierskiej.

2. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich Danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz żądania ich usunięcia oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Powierzone Dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

4. Administratorem i odbiorcą danych osobowych jest Marcin Adamczyk, ul. Sielska 14/16 60-129 Poznań, NIP 5271361385.

5. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uzyskanej zgody, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, przetwarzanie danych odbywa się do momentu rozwiązania umowy.

6. Przeglądarka internetowa Użytkownika przechowuje pliki tekstowe (“cookies”) na dysku komputera Użytkownika. W plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika, na ich podstawie nie są przechowywane lub przetwarzane dane osobowe. Sklep przechowuje pliki cookies na komputerach Użytkowników w celu utrzymania sesji użytkownika po wejściu na stronę np. zachowanie zawartości koszyka. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie plików cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.